Antal anmälda

  • 5847

Samarbetspartners

Facebook Vänner

Tandvårdscentralen - när du behöver akut tandläkarvård i Malmö.

Ekens Assistans

Städcompaniet - Flyttstädning i Malmö

Elektriker i Malmö

Problem med fötterna - besök footio.se

Följande villkor gäller för deltagande i MalmöMilen 2015

Anmälningsavgiften ska betalas in inom tio dagar för att fullfölja anmälan. Vid sen betalning kan bokad plats försvinna och man får boka en ny plats till då gällande pris. Rabatterade anmälningsavgifter gäller endast då man anmäler sig själv online och betalar utan anmodan. Där vi ska ska faktura, skicka påminnelse etc gäller ordinarie anmälningsavgifter oavsett när man anmäler.

Deltagande på egen risk, MalmöMilen eller dess arrangörer ansvarar inte för skada som eventuellt åsamkas. Svenska Friidrottsförbundets regler gäller.

Namn, klubb och sluttid kommer publiceras på hemsidan, både under startlista och resultat. Med anmälan godkänner man även att foto samt film från loppet, eventuellt innehållande sig själv, publiceras på hemsidan.

Erlagd avgift återbetalas i sin helhet om loppet ställs in om det inte beror på omständigheter utanför arrangörens ansvar (s k Force Majeure). I annat fall återbetalas inte erlagd avgift.

MalmöMilen och dess arrangörer förbehåller sig rätten att förändra loppets sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att loppet skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.

Eventuella priser som ej avhämtats loppdagen tillfaller arrangören.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan återbud lämnas fram till den 1 maj 2015. Erlagd avgift återbetalas vid insändande av läkarintyg före det nämnda datumet. I andra fall återbetalas inte erlagd avgift.

Jag godkänner att MalmöMilen och dess samarbetspartners har rätt att kontakta mig för information eller erbjudanden, som vid varje enskilt tillfälle skall vara godkända av MalmöMilen och/eller dess arrangörer.